Мэдээний архив

 • СУМЫН НИЙТ ИРГЭДЭД УРИАЛАХ НЬ

  НОГООН ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ДЭМЖСЭН "ЭКО СУМ",  АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ ИРГЭН "ЧИНЭЭЛЭГ ГЭР БҮЛ" БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН, ИРГЭД АЮУЛГҮЙ ТАЙВАН ОРЧИНД АМЬДРАХ БОЛОМЖ БҮРДСЭН -АРХИГҮЙ- ХАНХ...

 • кароке тэмцээн

  ханх сумын соёлын төвөөс албан байгууллага, ард иргэдийн дунд "Кароке" тэмцээнийг зохин байгуулсан. Төрийн албан хаагч,  ард иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, нууц авьяас...

 • "Эрсдэлгүй гэр бүл, эрхэм баялаг"

  ханх сумын Засаг даргын тамгын газрын "Эцэг эхийн зөвлөл"-өөс санаачилан зохион багйуулж байгаа "Эрсдэлгүй гэр бүл, эрхэм баялаг" 7 хоногийн аяны үйл ажиллагаа зохион байгуулж б...

 • гаалийн хорооны сургалт

  хөвсгөл аймаг ханх дахь гаалийн хорооноос гаалийн байгууллагын шинэчлэлтэй холбоотой сургалтыг төрийн албан хаагчид болон бусад иргэдэд сургалт зохтон байгуулсан. ...

 • "Нэг залуу нэг санаачилга" аяны хүрээнд гэр бүлийн андгай өргөх ёслол

  1. сумын Засаг даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/62 тоот захирамжаар томилогдсон сумын залуучуудын салбар зөвлөлийн хурадааныг зохион байгуулж аяны үйл ажиллагааг танилцуулж хэрэгжүүлэ...

 • сайн үйлсийн аян

  ...

 • Үндсэн хууль

  Монгол улсын шинэ үндсэн хууль батлагдсаны 26 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсэг байгуулж  төлөвлөгөө гарган хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. Зори...

 • хүүхдээ сонсъё

  “Хүүхдээ сонсъё” өдрийн хүрээнд зохион байгуулагдсан ажлын нэгдсэн тайлан 2017.09.25                ...

 • ЗДТГ

  танилцуулга ...

 • Ханх сум

  Албан байгууллагын дарга эрхлэгч нартай "Хариуцлага хамтын ажиллагаа"-ны гэрээ байгуулан ажиллаж байна. ...

Facebook messenger