Санал, өргөдөл, гомдол

Шүүлтүүр: - Шүүх
2021-07-18 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-07-18 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Санал хүсэлт 2021-07-05 Цахимаар
Хүлээж авсан
ТЭРБИШ ЖИМСГЭЭ: Жимсгээ овогтой Пүрэвдорж гэсэн хүүгийн нэрэн дээр газар авах бүх холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлж газрын албан 2020-р сард явуулсан боловч одоо болтол хариу ирээгүй байна. ТОДРУУЛЛАГА авмаар байна
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
ТЭРБИШ ЖИМСГЭЭ: Жимсгээ овогтой Пүрэвдорж гэсэн хүүгийн нэрэн дээр газар авах бүх холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлж газрын албан 2020-р сард явуулсан боловч одоо болтол хариу ирээгүй байна. ТОДРУУЛЛАГА авмаар байна
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй
Facebook messenger