ЗДТГ-ын танилцуулга

  • 997

    ЗДТГ...

    танилцуулга ...

  • 1829

    ЗДТГ-ын Түүхэн замнал ...

    ХӨМРӨГИЙН ТАНИЛЦУУЛАГА 1. Хөмрөг үүсгэгчийн түүх Ханх нутаг болон Хөвсгөл нуурын хойт хэсэг нь XV – XVII -р зууны үед Гэрсэнзийн 3-р хүү Автайн эзэмшилд багтаж байжээ. 1691 оноос хойш Хөвсгөл...

Facebook messenger