ЗДТГ-ын дарга

  • 1422

    Ханх сумын ЗДТГ-ын дарга ...

    Монгол орны үзэсгэлэнт хоймор Ханх нутгаас та бүхнийхээ амар мэндийг эрье. Тус суманд нийт 153 төрийн албан хаагч нар төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байна. ...

Facebook messenger