Ханх сумын ЗДТГ-ын дарга

Монгол орны үзэсгэлэнт хоймор Ханх нутгаас та бүхнийхээ амар мэндийг эрье. Тус суманд нийт 153 төрийн албан хаагч нар төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байна.