Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
НэрАлбан тушаалГар утас Ажлын утас
Т.Дагвадорж ИТХ-ын дарга 88556080
О.Пүрэвсүрэн Засаг дарга 89996704
Г.Пүрэвсүрэн Засаг даргын орлогч 89766737
Ж.Баясгалан Тамгын газрын дарга 88898876
Н.Бадамжав Дотоод ажил хариуцсан түшмэл 89267082


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
сум хєгжїїлэх сангийн 2015 оны 6-10 сарын мэдээ ...
2015-11-05 15:55:45 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн өглөг авлагын 9-р сарын нэгдсэн мэдээ...
2015-10-05 10:23:20 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
тєсвийн ерєнхийлєн захирагчийн тєсвийн гїйцэтгэлийн 9-р сарын нэгтгэсэн мэдээ ...
2015-10-03 15:39:45 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэлийн нэгтгэсэн мэдээ...
2015-09-07 15:15:35 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 8-р сарын өглөг авлагын мэдээ...
2015-09-05 15:35:55 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын нэгтгэсэн мэдээ...
2015-08-05 12:35:25 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн өглөг авлагын 7-р сарын мэдээ...
2015-08-03 15:55:45 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын нэгтгэсэн мэдээ ...
2015-07-09 16:45:55 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
сум хєгжїїлэх сангийн сарын мэдээ ...
2015-06-03 11:55:35 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]

Ил тод байдал