Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэлийн нэгтгэсэн мэдээ

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэлийн нэгтгэсэн 8-р сарын мэдээЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ .PDF