Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэлийн нэгтгэсэн мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын нэгтгэсэн мэдээЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.PDF