гаалийн хорооны сургалт

хөвсгөл аймаг ханх дахь гаалийн хорооноос гаалийн байгууллагын шинэчлэлтэй холбоотой сургалтыг төрийн албан хаагчид болон бусад иргэдэд сургалт зохтон байгуулсан.