СУМЫН НИЙТ ИРГЭДЭД УРИАЛАХ НЬ

НОГООН ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ДЭМЖСЭН "ЭКО СУМ",  АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ ИРГЭН "ЧИНЭЭЛЭГ ГЭР БҮЛ" БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН, ИРГЭД АЮУЛГҮЙ ТАЙВАН ОРЧИНД АМЬДРАХ БОЛОМЖ БҮРДСЭН -АРХИГҮЙ- ХАНХ" ГЭСЭН УРИАТААГААР СУМ ОРОН НУТАГАА ХӨГЖҮҮЛЭХЭЭР ЗОРЬЖ БАЙНА.