Нийтийн мэдээллийн ил тод байдал
2024 оны 05 сарын байдлаар Шилэн дансны хөтлөлтийн мэдээлэл

2024 оны 05 сарын байдлаар Шилэн дансны хөтлөлтийн байдал...

2024-05-10 13:42:45

Дэлгэрэнгүй..
2024 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ ,ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН МЭДЭЭ

Өргөдөл ,гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан мэдээ • Бичгээр , /сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2 давхар, 206 номерт/ • Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 95885466, 80464566 утас ажлын цагаар ажиллаж байна. • Засгийн газр...

2024-04-11 11:35:06

Дэлгэрэнгүй..
ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГ ДЭВСГЭРТ ОЛГОСОН ГАЗАР АШИГЛАХ ГЭРЧИЛГЭЭ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭ, ГАЗАР АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛӨЛТИЙН БАЙДАЛ

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дэвсгэрт Байгаль орчны яамны сайдын тушаалаар нийт 12 иргэн ААНБ-га газар ашиглаж байна. Үүнээс хүчинтэй төлөвт байгаа 2, гэрээний хугацаа дууссан 10 газар бүртгэлтэй байгаагаас газрын ка...

2024-02-06 14:29:56

Дэлгэрэнгүй..